หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | About Us | ลิงค์น่าสนใจ | ติดต่อเรา | ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
MENU
ข่าวชุมชนชาวคริสต์
คอลัมน์เส้นทางชีวิต
คอลัมน์แกะเทปชีวิต
คอลัมน์ท่อพระพร
คอลัมน์ที่พักใจ
คอลัมน์พันธกิจ
ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
เรื่องสั้น
ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ
คอลัมน์ช่วยกันสร้างสรรค์
แขกรับเชิญ
We have 8 guests onlineHit Counter

 
บทความแสดงความคิดเห็น (4) PDF Print
User Rating: / 6
PoorBest 

โดย สุรชัย รัตติรักษ์

 ปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา รูปแบบการทำพันธกิจมิชชันนารีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการไปมาก โดยยึดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้า (Contextualization) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับข่าวประเสริฐจนมาเป็นรูปแบบของคริสตจักรท้องถิ่น (Indigenous)

 ดั่งตัวอย่างของฮัดสัน เทย์เลอร์ มิชชันนารีชาวอังกฤษ ท่านใช้วิธีการแต่งตัวเหมือนคนจีน โดยมีการไว้เปียผมยาวเหมือนคนจีน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิธีชีวิตของคนจีน สำหรับภาพใน คริสตจักรไทยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ เป็นของคณะลูเธอร์แรน ได้ใช้รูปแบบให้ใกล้เคียงกับความเป็นไทยมากที่สุด เช่น เปิดคริสตจักรในวันธรรมดาเพราะว่า วัดวาอารามไม่มีวันหยุด การใช้เทียนซึ่งตั้งอยู่บนแท่นบูชาในช่วงเริ่มต้นก่อนการนมัสการพระเจ้า วิธีการดับเทียนจะไม่ใช้ปากเป่าให้ดับ แต่จะใช้อุปกรณ์บางอย่างเพื่อดับเทียนแทน มีไม้กางเขนและพระคัมภีร์อยู่ที่แท่นบูชา เป็นต้น

 กล่าวได้ว่า ไม่มีวัฒนธรรมใด ๆ ในโลกนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น เช่น คนไทยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก ขณะที่ทางตะวันตกไม่ให้ความสำคัญกับการนับถือพ่อแม่ ส่วนวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่คนทั่วโลกได้รับจากตะวันตก และพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรมสากล เช่น การแต่งตัวโดยการใส่สูท และเน็คไท ส่วนวิถีชีวิตการเป็นคนตรงต่อเวลา ตรงต่อหน้าที่การงาน และรักษาคนพูดที่ได้เอ่ยไว้ เพราะว่า โลกทุกวันนี้เป็นโลกของธุรกิจ หรือโลกของเศรษฐกิจ ซึ่งมีการแข่งขันกันตลอด ทำให้เห็นว่า วัฒนธรรมตะวันตกที่ดีก็เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นอิทธิพลของจักรวรรดิตะวันตกก็เป็นสิ่งที่ดี ส่วนวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนท้องถิ่นที่ดีงามก็ควรเก็บรักษาและอนุรักษ์ต่อไป

 สำหรับยุคปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่ 20 แต่ละประเทศมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเชีย ในญี่ปุ่น สิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทยด้วย ต่างมีความเหมือนกัน เพราะว่า โลกใบนี้เข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ ( Globalization ) กล่าวได้ว่า ลักษณะทางสังคมในเมืองใหญ่ในแต่ละประเทศมีความเหมือนกัน ดังนั้นวิธีการนำเสนอพระกิตติคุณในอีกรูปแบบหนึ่งคือ ผ่านทางฆราวาสโดยใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนที่ตนเองรู้จัก เช่น หมอกับคนไข้โรคมะเร็ง หมอฟันกับคนไข้ นักกฎหมาย มัคคุเทศน์ ศูนย์การค้า สโมสรโรตารี่ ห้องออกกำลังกายพวกฟิตเน็ส นักเรียนภาษาต่างประเทศ ชั้นเรียนยูโด ทั้งหมดเหล่านี้งานพันธกิจมิชชั่นสามารถทำงานได้กับกลุ่มคนเหล่านี้ แม้ว่าจะมีภาษาทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ทั้งในหัวข้อเรื่อง วิถีชีวิต วิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกัน

 การทำพันธกิจก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม และการสื่อสารที่ดีและถูกต้องอย่างเข้าใจให้เข้ากับ กลุ่มคนประเภทต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน สิ่งที่ข้างมาข้างต้น เห็นได้ว่า ลักษณะงานมิชชั่นที่กระทำโดยกลุ่มมิชชั่นนารีที่เข้ามากระทบและมีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรม หรือกล่าวได้ว่า เป็นพันธกิจแตะต้องสังคม จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ คริสตจักรท้องถิ่นต้องทำหน้าที่เป็นตัวประสานวิสัยทัศน์ที่มีเค้าโครงความคิดจากมิชชันนารี เพื่อนำข่าวประเสริฐไปสู่ชุมชนท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ได้

 เพราะว่าคริสตจักรเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาในพระคริสต์ เป็นกลุ่มผู้เชื่อที่รวมตัวกัน ดังนั้นการทำพันธกิจมิชชั่นยังคงมีต่อไป ซึ่งยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่หิวกระหายข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนในละแวกที่อยู่ใกล้คริสตจักร เช่น กลุ่มคนยากจนในสลัม กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัวที่เกิดจากบ้านแตกสาแหรกขาด เด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่มีพ่อ ปัญหายาเสพติด เด็กเรร่อน คนที่ขาดกำลังใจการดำเนินชีวิต คนที่จะฆ่าตัวตาย สิ่งนี้ก็ถือเป็นการทำพันธกิจที่มีอิทธิพลต่อสังคมได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมประเภทหนึ่งด้วย

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)
January 15, 2010


 
BREAKING NEWS


LATEST ARTICLES
Locations of visitors to this page    

©Copyright 2002 - 2011 PeterDreamland.com - All Rights Reserved.         Designed & Built by KaeOhm