หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | About Us | ลิงค์น่าสนใจ | ติดต่อเรา | ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
MENU
ข่าวชุมชนชาวคริสต์
คอลัมน์เส้นทางชีวิต
คอลัมน์แกะเทปชีวิต
คอลัมน์ท่อพระพร
คอลัมน์ที่พักใจ
คอลัมน์พันธกิจ
ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
เรื่องสั้น
ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ
คอลัมน์ช่วยกันสร้างสรรค์
แขกรับเชิญ
We have 9 guests onlineHit Counter

 
บทความแสดงความคิดเห็น (8) PDF Print
User Rating: / 2
PoorBest 

โดย สุรชัย รัตติรักษ์

 ดั่งตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ.1732 คริสเตียนคณะโมเรเวียนเริ่มก่อตั้งการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศขึ้น และพวกเขาเองได้การประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวดินเดียนในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการเตรียมด้านฝ่ายวิญญาณแก่คนท้องถิ่นเพื่อรู้จักพระเจ้า

 ต่อมา จักรวรรดิอังกฤษเป็นผู้ครอบครอง ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเริ่มแรก แม้ว่าคนจำนวนมากมายหลายๆ เชื้อชาติเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น และมีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นอย่างเผ่าอินเดีย คือ ทางรัฐบาลที่ปกครองสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกับเผ่าอินเดีย ( แม้ว่าบางคนไม่เชื่อในพระเจ้าก็ตาม ) ก็ยังคงมีการรุกรานและคุกคามการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นเดิมอย่างเผ่าดินเดีย ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากเรื่องของการเมืองการปกครองเป็นสาเหตุใหญ่ มากกว่าเป็นเรื่องของความรักที่มาจากพระเจ้า

 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการประกาศเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 โดยจอร์จ วอร์ชิงตัน เพื่อไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกต่อไป หากมองในด้านของพี่น้องคริสเตียนในอังกฤษและอเมริก พวกเขาก็ห่ำหันต่อสู้กับเอง แต่มีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง

 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ภาพของงานพันธกิจมิชชันไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างเด่นชัดมากนัก แต่ก็มีให้เห็นบ้างเป็นบางประเทศในทวีปแอฟริกาที่ผู้นำประเทศกลับใจมาเชื่อในพระเจ้า ทำให้ประเทศของตนเองมาเป็นคาธอลิกหรือโปรแตสแตนท์ โดยยกเลิกความเชื่อในเรื่องไสยาศาสตร์ หรือความเชื่อพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ

 แต่ภาพปัจจุบันนี้เป็นภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการปกครองบางประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ และเป็นมุสลิม ทำให้งานพันธกิจมิชชั่นได้รับผลกระทบด้านการเมืองในแง่ของการขาดเสรีภาพในการประกาศข่าวประเสริฐ เช่น ประเทศลาวมีคำสั่งจากรัฐบาลห้ามมีการขยายคริสตจักรเพิ่มขึ้น ห้ามชุมนุมกันและห้ามเผยแพร่คริสตศาสนา

 สำหรับรูปแบบการปกครองของโลกปัจจุบันนี้ ได้แบ่งออกเป็นโลกของประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ มุสลิม หรืออื่น ๆ กล่าวได้ว่า ผลกระทบและอิทธิพลของจักรวรรดิตะวันตกภายหลังการล่าอาณานิคม ทำให้กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้มีรูปแบบการปกครองที่เหมือนกับประเทศที่เคยปกครองตัวเองในสมัยล่าอาณานิคม ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทั้งในอเมริกาใต้ และแอฟริกา ใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากจักรวรรดินิยม

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกของคอมมิวนิสต์ก็มีการครอบงำบางประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ ลาว กัมพูชา ( แต่ปัจจุบันเป็นประชาธิปไตย ) เวียดนาม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่า เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมือง การปกครองของประเทศในท้องถิ่นต่าง ๆ มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล เมื่อเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่มีความเจริญแล้ว แม้แต่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตก็มีการแบ่งประเทศออกเป็นอิสระโดยมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นของตนเอง สิ่งนี้ก็ถือได้ว่า เป็นอิทธิพลของคลื่นด้านการเมืองการปกครองที่มาจากประเทศคริสเตียน หรือจักรวรรดิมหาอำนาจในโลกทุกวันนี้

February 12, 2010


 
BREAKING NEWS


LATEST ARTICLES
Locations of visitors to this page    

©Copyright 2002 - 2011 PeterDreamland.com - All Rights Reserved.         Designed & Built by KaeOhm