หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | About Us | ลิงค์น่าสนใจ | ติดต่อเรา | ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
MENU
ข่าวชุมชนชาวคริสต์
คอลัมน์เส้นทางชีวิต
คอลัมน์แกะเทปชีวิต
คอลัมน์ท่อพระพร
คอลัมน์ที่พักใจ
คอลัมน์พันธกิจ
ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
เรื่องสั้น
ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ
คอลัมน์ช่วยกันสร้างสรรค์
แขกรับเชิญ
We have 10 guests onlineHit Counter

 
บทความแสดงความคิดเห็น (8) PDF Print
User Rating: / 2
PoorBest 

โดย สุรชัย รัตติรักษ์

 ดั่งตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ.1732 คริสเตียนคณะโมเรเวียนเริ่มก่อตั้งการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศขึ้น และพวกเขาเองได้การประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวดินเดียนในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการเตรียมด้านฝ่ายวิญญาณแก่คนท้องถิ่นเพื่อรู้จักพระเจ้า

 ต่อมา จักรวรรดิอังกฤษเป็นผู้ครอบครอง ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเริ่มแรก แม้ว่าคนจำนวนมากมายหลายๆ เชื้อชาติเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น และมีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นอย่างเผ่าอินเดีย คือ ทางรัฐบาลที่ปกครองสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกับเผ่าอินเดีย ( แม้ว่าบางคนไม่เชื่อในพระเจ้าก็ตาม ) ก็ยังคงมีการรุกรานและคุกคามการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นเดิมอย่างเผ่าดินเดีย ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากเรื่องของการเมืองการปกครองเป็นสาเหตุใหญ่ มากกว่าเป็นเรื่องของความรักที่มาจากพระเจ้า

 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการประกาศเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 โดยจอร์จ วอร์ชิงตัน เพื่อไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกต่อไป หากมองในด้านของพี่น้องคริสเตียนในอังกฤษและอเมริก พวกเขาก็ห่ำหันต่อสู้กับเอง แต่มีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง

 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ภาพของงานพันธกิจมิชชันไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างเด่นชัดมากนัก แต่ก็มีให้เห็นบ้างเป็นบางประเทศในทวีปแอฟริกาที่ผู้นำประเทศกลับใจมาเชื่อในพระเจ้า ทำให้ประเทศของตนเองมาเป็นคาธอลิกหรือโปรแตสแตนท์ โดยยกเลิกความเชื่อในเรื่องไสยาศาสตร์ หรือความเชื่อพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ

 แต่ภาพปัจจุบันนี้เป็นภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการปกครองบางประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ และเป็นมุสลิม ทำให้งานพันธกิจมิชชั่นได้รับผลกระทบด้านการเมืองในแง่ของการขาดเสรีภาพในการประกาศข่าวประเสริฐ เช่น ประเทศลาวมีคำสั่งจากรัฐบาลห้ามมีการขยายคริสตจักรเพิ่มขึ้น ห้ามชุมนุมกันและห้ามเผยแพร่คริสตศาสนา

 สำหรับรูปแบบการปกครองของโลกปัจจุบันนี้ ได้แบ่งออกเป็นโลกของประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ มุสลิม หรืออื่น ๆ กล่าวได้ว่า ผลกระทบและอิทธิพลของจักรวรรดิตะวันตกภายหลังการล่าอาณานิคม ทำให้กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้มีรูปแบบการปกครองที่เหมือนกับประเทศที่เคยปกครองตัวเองในสมัยล่าอาณานิคม ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทั้งในอเมริกาใต้ และแอฟริกา ใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากจักรวรรดินิยม

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกของคอมมิวนิสต์ก็มีการครอบงำบางประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ ลาว กัมพูชา ( แต่ปัจจุบันเป็นประชาธิปไตย ) เวียดนาม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่า เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมือง การปกครองของประเทศในท้องถิ่นต่าง ๆ มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล เมื่อเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่มีความเจริญแล้ว แม้แต่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตก็มีการแบ่งประเทศออกเป็นอิสระโดยมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นของตนเอง สิ่งนี้ก็ถือได้ว่า เป็นอิทธิพลของคลื่นด้านการเมืองการปกครองที่มาจากประเทศคริสเตียน หรือจักรวรรดิมหาอำนาจในโลกทุกวันนี้

February 12, 2010


 
BREAKING NEWS


LATEST ARTICLES
Locations of visitors to this page    

©Copyright 2002 - 2011 PeterDreamland.com - All Rights Reserved.         Designed & Built by KaeOhm