หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | About Us | ลิงค์น่าสนใจ | ติดต่อเรา | ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
MENU
ข่าวชุมชนชาวคริสต์
คอลัมน์เส้นทางชีวิต
คอลัมน์แกะเทปชีวิต
คอลัมน์ท่อพระพร
คอลัมน์ที่พักใจ
คอลัมน์พันธกิจ
ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
เรื่องสั้น
ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ
คอลัมน์ช่วยกันสร้างสรรค์
แขกรับเชิญ
We have 8 guests onlineHit Counter

 
คริสตจักรอิมมานูเอล PDF Print
User Rating: / 2
PoorBest 

โดย  อาจารย์ วิยะดา ทัฬหิกรณ์

  การให้การศึกษาแก่เด็ก โดยจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมในปี ค.ศ. 1967 เริ่มแรกเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน มีครู 3 คนและเด็ก 30 คน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม

 ตั้งขึ้นเพื่อประกาศกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนในการให้การศึกษาแก่บุตร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับคริสตจักร

 ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรก และเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาระดับอนุบาล ว่ามีคุณภาพในการอบรมสั่งสอน

 การรักษาผู้เจ็บป่วย โดยการเปิดคลินิกวันอาทิตย์เพื่อตรวจรักษาโรคให้กับสมาชิกคริสตจักรและบุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังได้รับจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคริสตจักรไมตรีจิตในการตรวจรักษา โดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชุมชนใกล้คริสตจักร พร้อมทั้งประกาศข่าวประเสริฐ และอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยด้วย

 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจเรือนจำแห่งประเทศไทย

 ศิษยาภิบาลคริสตจักร อิมมานูเอล ศาสนาจารย์ วินิจ วงศ์สรรเสริญ ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ดังนี้

 ท่านได้ยกข้อพระธรรมในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 15:10-11 "ท่านจะให้เขาด้วยเต็มใจ และเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดาย ในกรณีนี้พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน ในบรรดากิจกรรมทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใด เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน"

 คริสตจักรทุกแห่งซึ่งมีพระคริสต์เป็นศีรษะ ย่อมตระหนักดีว่า พระมหาบัญชาของพระเยซูไม่สามารถถูกละเลยได้ นั้นคือ การออกไปสั่งสอนทุกชนชาติ ให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ งานสำคัญของคริสตจักรจึงมุ่งเน้นการประกาศ เป็นพยาน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าให้แก่ครอบครัว เพื่อนฝูง ตลอดจนเพื่อนร่วมงานและผู้คนทั่วไปในสังคม

 อย่างไรก็ดี พันธกิจด้านการสงเคราะห์แจกจ่าย ถือเป็นภาระสำคัญประการหนึ่งที่คริสตจักรในสมัยแรกเริ่มได้เริ่มต้นไว้เป็นแบบอย่าง การสงเคราะห์ของคริสตจักรต่อชุมชนใกล้เคียงกับที่คริสตจักรตั้งอยู่ ย่อมถือเป็นการเปิดใจผู้คนในชุมชนให้ยอมรับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านงานของคริสตจักร

 เมื่อคริสตจักรอิมมานูเอล ได้มีส่วนในการให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ชุมชนประตูน้ำนั้น ทำให้ผู้คนโดยรอบของคริสตจักรรู้จักคริสตจักรและคุ้นเคยกับชื่อขององค์พระเยซูคริสต์ในแง่ดีมากขึ้น

 และเมื่อคริสตจักรได้เปิดให้มีการสอนภาษาอังกฤษและพระคัมภีร์แก่เด็กๆในชุมชนรางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา ร่วมกับคริสตจักรนิมิตใหม่ และมีการจัดกิจกรรมสำคัญในวันสำคัญของคริสตชนให้แก่คนในชุมชน จึงไม่มีกระแสการต่อต้านที่รุนแรง แต่กลับทำให้ชุมชนเปิดใจกว้างที่จะยอมรับข่าวดีเกี่ยวกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้น
 
 จริงอยู่ว่างานสงเคราะห์อาจไม่สามารถนำผู้คนให้กลับใจต้อนรับพระเยซูได้ในทันทีทันใด แต่เชื่อว่าการสงเคราะห์โดยเปิดสอนฟรีและสนับสนุนของขวัญในโอกาสพิเศษ ถือเป็นการเกลี่ยพื้นดินที่เคยมีหญ้ารกและหินอยู่มากให้กลับกลายเป็นดินที่มีคุณภาพ เพื่อให้เมล็ดแห่งพระคำพระเจ้าสามารถเจริญเติบโตได้ในที่สุด

 มีเด็กๆในชุมชน ที่ได้เปิดใจยอมรับพระเจ้าและอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นประจำ และได้เล่าประสบการณ์ที่พวกเขามีกับพระเจ้าให้ฟัง ถึงแม้ยังไม่สามารถรับบัพติศมาและมาคริสตจักรประจำ แต่เมล็ดแห่งพระคำก็ได้เติบโตในหัวใจของเขาแล้ว

 เพราะการทำพันธกิจสงเคราะห์ที่คริสตจักรได้กระทำอยู่ตามพระคำของพระเจ้า ที่สอนให้เราให้ด้วยใจกว้างขวาง และไม่คิดเสียดายต่อพี่น้องของเรา

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)
August 26, 2011

 


 
BREAKING NEWS


LATEST ARTICLES
Locations of visitors to this page    

©Copyright 2002 - 2011 PeterDreamland.com - All Rights Reserved.         Designed & Built by KaeOhm