หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | About Us | ลิงค์น่าสนใจ | ติดต่อเรา | ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
MENU
ข่าวชุมชนชาวคริสต์
คอลัมน์เส้นทางชีวิต
คอลัมน์แกะเทปชีวิต
คอลัมน์ท่อพระพร
คอลัมน์ที่พักใจ
คอลัมน์พันธกิจ
ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
เรื่องสั้น
ฟัง English is Fun ย้อนหลัง
ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ
คอลัมน์ช่วยกันสร้างสรรค์
แขกรับเชิญ
We have 7 guests onlineHit Counter

 
คริสตจักรโปรเตสแต้นต์ไทยกับเครือข PDF Print
User Rating: / 0
PoorBest 

โดย : อาจารย์ ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
จากส่วนหนึ่งของหนังสือ 175 ปี คริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย

คริสตจักความหวังกรุงเทพตั้งคริสตจักรลูกในต่างประเทศเช่นกัน เช่น ที่สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

คริสตจักรสะพานเหลือเป็นอีกคริสตจักรหนึ่ง ที่มิชชันนารีไทยไปทำพันธกิจกับคนไทยในต่างแดนหลายท่าน ในปี ค.ศ. 2004 มิชชันนารี 6 ท่านรับใช้พระเจ้าอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ปี ค.ศ. 1994 ได้ส่งอาจารย์สุทธิพร ทัศนวิญญู ไปประกาศกับคนไทยในสิงคโปร์ภายหลังเดินทางกลับมาทำพันธกิจในประเทศไทย เพื่อรองรับผู้เชื่อไทยจากพันธกิจเดิม ที่ทำไว้ในสิงคโปร์ และประกาศพระกิตติคุณแก่พี่น้องย่านรามคำแหง อาจารย์ ศราวุธ และ อาจารย์ เรวดี ชอบธรรมกรณา รับใช้พระเจ้าที่ประเทศสิงคโปร์ โดยประกาศพระกิตติคุณแก่พี่น้องแรงงานไทย

การทำพันธกิจในสิงคโปร์นี้ เป็นการร่วมมือระหว่างคริสตจักรสะพานเหลืองกับคริสตจักรเชนลี (Chen-Li Presbyterian Church) ประเทศสิงคโปร์และได้ตั้งคริสตจักรไทยขึ้นชื่อว่า “คริสตจักรไทย-เชนลี”

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1999 ได้ส่งอาจารย์ นิพนธ์ อุระคิริมาศ รับใช้พระเจ้าที่ประเทศพม่า ทำงานกับพี่น้องพม่าเชื้อสายจีน ในด้านการประกาศพระกิตติคุณและการอบรมผู้นำ และร่วมเปิดคริสตจักร 2 แห่ง

ปี 1999 ส่งอาจารย์ ทิพวัลย์ ตรีวิจิตรเกษม ไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีน ทำพันธกิจร่วมกับ Project Grace ในด้านการอบรมผู้นำและเป็นพยานส่วนตัวกับนักศึกษาและบรรดาผู้นำทั้งหลาย และยังได้ส่งอาจารย์ ศิริพัร สืบทายาท ไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยประกาศพระกิตติคุณกับแรงงานไทยที่นั่น โดยร่วมมือกับคริสตจักรซูวอนในเกาหลีใต้

คริสตจักรใจสมานเปิดคริสตจักรไทยในฮ่องกง มีสมาชิกประมาณ 150 คน (ข้อมูลปี ค.ศ.1996) อาจารย์ วิภาวรรณ ธีระเศรษฐ์มานะกุล เป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรชื่อว่า อินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนแอสแซมบลี้ และในปี ค.ศ. 1994 ได้ร่วมกับ คริสตจักรคาวารี คาริสเมติกเซ็นเตอร์ในประเทศสิงคโปร์ ส่ง อาจารย์ เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ และครอบครัว ไปเป็นมิชชันนารีเพื่อทำงานกับคนไทยในประเทศสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นไปที่แรงงานไทยและผู้ช่วยแม่ครัว

สถานที่ประชุมก็คือที่คาลวารีคาริสเมติกเซ็นเตอร์ นอกจากนี้คริสตจักร ใจสมาน ยังสนับสนุนพี่น้องชาวลาวคนหนึ่งชื่อ คุณ มณีวรรณ โอชารส ให้รับใช้ที่เวียงจันทร์ ประเทศลาว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992-1994 เธอเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1994 คริสตจักรนี้คือคริสตจักรข่าวประเสริฐ

ปัจจุบันคริสตจักรไทยกำลังตื่นตัวในการจัดส่งมิชชันนารีออกไปทำงานในประเทศต่างๆรอบบ้านเรา บางคริสตจักรก็จัดส่งมิชชันนารีเอง บางคริสตจักรก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆจัดส่งมิชชันนารี เป็นการช่วยกันแบกภาระต่างๆ

ดังนั้นการจัดส่งมิชชันนารีในปัจจุบันจึงยังเป็นแบบต่างคนต่างทำ ผู้นำคริสตจักรไทยกลุ่มหนึ่งจึงได้ร่วมกับทางองค์การโอเอ็มเอฟ จัดตั้งคณะกรรมการที่ทำงานเฉพาะเกี่ยวกับ มิชชันนารีขึ้น เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย โอเอ็มเอฟ”

ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยบุคคลจากคณะนิกายต่างๆ หลายคณะมาทำงานร่วมกับโอเอ็มเอฟ องค์การโอเอ็มเอฟเป็นองค์การนานาชาติที่จัดส่งมิชชันนารีไปทำพันธกิจในประเทศต่างๆ โดยไม่เลือกว่ามิชชันนารีคนนั้นเป็นเชื้อชาติและคณะนิกายใด โอเอ็มเอฟมีการดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆมาแล้ว เช่น ในเกาหลีก็มีคณะกรรมการสรรหามิชชันนารีเกาหลี โอเอ็มเอฟในสิงคโปร์ก็มีคณะกรรมการสรรหามิชชันนารีสิงคโปร์  โอเอ็มเอฟ

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)
November 7, 2008 
BREAKING NEWS


LATEST ARTICLES
Locations of visitors to this page    

©Copyright 2002 - 2011 PeterDreamland.com - All Rights Reserved.         Designed & Built by KaeOhm